#Polityka prywatności

Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w Urządzeniu końcowym Użytkownika z wykorzystaniem plików Cookies.

 

Wszelkie informacje opisane poniżej dotyczą zarówno zasad przechowywania jak i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików cookies, które służą realizacji usług świadczonych za pomocą drogi elektronicznej żądanych przez Użytkowników serwisu www.Fightime.pl należącego do Mark & Law Rafał Witkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 42 lok. 21 (02-540 Warszawa) oraz Fundacja Mistrzom Sportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 67 lok. 12 (00-687 Warszawa), stanowiące realizację obowiązków informacyjnych z art. 173 oraz art. 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm).

 

§1
Definicje

1. Administrator: rozumie się przez to portal www.Fightime.pl prowadzony przez Mark & Law Rafał Witkowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 42 lok. 21 (02-540 Warszawa) oraz Fundacja Mistrzom Sportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 67 lok. 12 (00-687 Warszawa), które świadczą usługi za pomocą drogi elektronicznej oraz przechowują i uzyskują dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies: rozumie się przez to dane informatyczne m.in. jak małe pliki tekstowe, zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze stron internetowych Serwisu.
3 .Cookies Administratora: rozumie się przez to zamieszczone przez Administratora cookies, związane ze świadczeniem usług za pomocą drogi elektronicznej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Serwis: rozumie się przez to stronę internetową bądź aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis swój serwis internetowy, działający w domenie: www.Fightime.pl.
5. Urządzenie: rozumie się przez to urządzenie elektroniczne za pomocą, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Użytkownik: rozumie się przez to podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem mogą być świadczone usługi za pomocą drogi elektronicznej bądź z którym może być zawarta umowa o świadczenie usług za pomocą drogi elektronicznej.

§2
Informacje o plikach Cookies

1. Wszelkie pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Na Urządzenia Użytkowników nie możliwości przedostatnie się – oprogramowania niechcianego, wirusów i oprogramowania złośliwego – za pomocą stosowanych plików Cookies Administratora.
2. Pliki Cookies pozwalają dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi oraz zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Ponadto pliki Cookies przeważnie zawierają nazwę domeny z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na Urządzeniu Użytkownika.
3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików Cookies:
a) pliki Cookies trwałe: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika pozostając tam do chwili ich skasowania. Zarówno wyłączenie Urządzenia jak i zakończenie sesji w przeglądarce internetowej nie powoduje usunięcia plików Cookies z Urządzenia Użytkownika. Tego rodzaju pliki Cookies nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika jak i samych danych osobowych.
b) pliki Cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika pozostając tam do chwili ich zakończenia sesji w przeglądarce internetowej. Zapisane jakiekolwiek informacje są usuwane w sposób trwały z pamięci Urządzenia Użytkownika. Tego rodzaju pliki Cookies nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika jak i samych danych osobowych.
4. Użytkownik ma zarówno możliwość ograniczenia jak i wyłączenia dostępu w swoim Urządzeniu do plików Cookies.

§3
Cel stosowania plików Cookies

1. Stosowane Cookies Administratora wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu jak:
a) zapamiętywanie ustawień, które wybrał Użytkownik oraz personalizacji jego interfejsu;
b) zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu  rekomendacji wyglądu, rozmiaru czcionki oraz treści strony internetowej;
c) rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu, a także jego lokalizację. Ponadto odpowiednio wyświetlenie strony internetowej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb;
d) dostosowywania wszelkich zawartości stron internetowych Serwisu do  preferencji Użytkownika, a także w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2. Stosowane Cookies Administratora wykorzystywane są w celu uwierzytelnienia w serwisie Użytkownika oraz zapewnienie mu sesji w serwisie jak:
a) zwiększenia wydajności oraz optymalizacji usług świadczonych przez Administratora;
b) po zalogowaniu przez Użytkownika w Serwisie utrzymanie jego sesji, za pomocą którego Użytkownik nie  będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła na podstronach Serwisu;
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3. Stosowane Cookies Administratora wykorzystywane są w celu:
a) realizacji procesów, które są niezbędne dla funkcjonalności stron internetowych jak: optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz dostosowywanie wszelkich zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji indywidualnych Użytkownika. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznać parametry Urządzenia Użytkownika, a także w odpowiedni sposób wyświetlić stronę internetową;
b) zapamiętywania lokalizacji Użytkownika poprzez: poprawne konfigurowanie wybranych funkcji Serwisu, przy czym jednocześnie umożliwiając uwzględniając lokalizację Użytkownika na dostosowanie dostarczanych informacji Użytkownikowi.
c) przeprowadzania badań i analizy oraz audytu oglądalności poprzez: tworzenia anonimowych statystyk, pomagających zrozumienie sposób korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkowników, co w efekcie daje możliwość ulepszenia zarówno zawartości jak strukturę stron internetowych Serwisu.
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

§4
Zarządzanie plikami Cookies

1. Użytkownik w każdym czasie w samodzielny sposób ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
2. W celu zarządzania ustawieniami plików Cookies  Użytkownik powinien tego dokonać za pomocą konfiguracji usługi lub za pomocą przeglądarki internetowej (w określony sposób w zależności z jakiej korzysta Użytkownik: Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome).
3. Zmiana ustawień plików Cookies może dotyczyć:
a) blokowania w przeglądarce internetowej automatycznej obsługi plików Cookies;
b) informowania o (każdorazowym) zamieszczaniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
4. Zastrzegamy, iż w przypadku wyłączenia obsługi plików cookies będące niezbędne dla procesów:
a) bezpieczeństwa;
b) uwierzytelnienia;
c) utrzymania preferencji użytkownika;
może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystania ze stron www.
5. Użytkownik ma również możliwość usunięcia plików Cookies za pomocą funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik.
6. Wszelkie informacje dotyczące sposobów i możliwości obsługi plików Cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

  1. Mozilla Firefox
  2. Internet Explorer
  3. Google Chrome
  4. Safari
  5. Opera